DUNAV INFO

Aktuelna dešavanja u Vojvodini

Због чега је рециклажа веома важна

Осим смањења отпада, штедње природних ресурса и енергије, рециклажа је значајна и за:

Смањење загађења ваздуха и воде:
o Процеси производње из нових сировина могу представљати опасност по
животну средину. Рециклажа помаже смањењу загађења ваздуха и воде, јер
често уклањање и обрада отпада мање загађују околину.

Очување биодиверзитета:
o Експлоатација природних ресурса може угрожавати екосистеме и
биодиверзитет. Рециклажа смањује потребу за новим ресурсима и помаже у
одржавању природних станишта и биолошке разноврсности.

Економски бенефити:
o Рециклажа може створити нове пословне могућности и радна места. Такође,
кроз ефикасно управљање ресурсима, може се смањити трошак производње и
уштедети на трошковима за одржавање депонија.

Кроз рециклажу постижемо и одређене користи као што је смањење отпада који завршава на депонијама и очување природних ресурса јер се тиме смањује потреба за новим природним сировинама.

Прерада рециклираних материјала обично захтева мање енергије у поређењу са производњом нових материјала из сировина, а такође доприноси заштити животне средине уништавањем мање ресурса и смањењем емисије штетних супстанци.

Рециклажа је кључна компонента у глобалним напорима за заштиту екологије и одрживог развоја. Промовисање рециклаже доприноси повећању свести људи о важности одрживог живота и одговорности према природи.

Извор: Дунав НС