DUNAV INFO

Aktuelna dešavanja u Vojvodini

Методе рециклаже значајне за заштиту еко система

Рециклажа је кључна компонента у глобалним напорима за заштиту екологије и одрживог
развоја. Промовисање рециклаже доприноси повећању свести људи о важности одрживог
живота и одговорности према природи.

Постоје различите методе рециклаже, а овде су неки од најчешћих начина:

Секундарна обрада (материјални циклус):
o Складиштење и сортирање: Сакупљени отпад се превози до построверених
центара где се сортира и класификује по типовима материјала.
o Дробљење и обрада: Материјали се затим дробе и обрађују да би се добили
ситнији материјали.

Примарна обрада (хемијски циклус):

o Хемијска обрада: Отпадни материјали се хемијски трактирају да би се добиле
основне сировине за нове производе.

Поновна употреба:
o Донирање: Отпадни предмети који су још у добром стању могу се донирати за
поновну употребу.
o Продаја: Продавање употребљених предмета преко специјализованих места или
интернет платформи.

Компостирање:
o Органски отпад, као што су остаци хране и биолошки материјали, могу се
компостирати и користити као природна ђубрива.

Енергетско исцрпљивање:
o Неки отпадни материјали могу се користити за производњу енергије кроз
процесе као што су инцинерација и производња биогаса.

Ивор: Дунав НС