DUNAV INFO

Aktuelna dešavanja u Vojvodini

Рециклажа и њени процеси

Рециклажа је процес прикупљања, прераде и поновног искоришћавања материјала који би
иначе били бацени као отпад. Циљ рециклаже је смањење количине отпада, конзервација
природних ресурса, и смањење негативних утицаја на животну средину.

Процес рециклаже обухвата следеће етапе:

Прикупљање: Рециклабилни материјали се сабирају из различитих извора. Ово може
укључивати контејнере за рециклабилни отпад у заједници, специјалне локације за
одлагање, и слично.

Сортирање: Сакупљени материјали се затим сортирају по врсти, што омогућава
ефикаснију прераду. На пример, пластичне боце могу бити одвојене од стаклених боца
и конзерви.

Прерада: Одсортирани материјали се затим прераде у сировине које могу бити
коришћене за производњу нових производа. Процес прераде зависи од типа
материјала.

Производња нових производа: Рециклирани материјали се користе за стварање
нових производа. На пример, рециклирани пластични материјали могу бити
употребљени за производњу нових пластичних производа.

Извор: Дунав НС