DUNAV INFO

Aktuelna dešavanja u Vojvodini

Nacionalni praznik Bunjevaca – „Dužijanca

U centru Novog Sada, juče je svečano obeleženo dvadeset godina postojanja i rada Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine i nacionalni praznik Bunjevaca – Dužijanca.

Dužijanca je tradicionalna svečanosta koja se svake godine organizuje u čast završetka žetvenih radova širom Vojvodine i svake godine okuplja veliki broj gostiju kao jedna od najznačajnijih turističkih atrakcija u Vojvodini.

Bunjevci u Vojvodini već više od veka neguju svoje običaje i tradiciju po kojima su i danas prepoznatljivi , a koje svi posetioci gradova u kojima se održava Dužijanca imaju prilike da vide i upoznaju.

Svečanost u Novom Sadu je počela isped Gradske kuće gde su se okupila folklorna društva obučena u raskošne bunjevačke nošnje sa centralnim ličnostima bandašom i bandašicom. Položen je venac od snopova nove požnjevene pšenice na spomen ploču na mestu na kom je održana Velika narodna skupština Srba, Bunjevaca i drugih Slovena Banata, Bačke i Baranje, 25. novembra 1918. godine i spemljen je hleb od novog požnjevenog žita.

Proslavi je prisustvovala i pokrajinska sektretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Dragana Milošević, kojoj je ispred Katoličke porte uručen hleb od novog žita i čestitala praznik Bunjevcima.

– Voj­vo­di­na ima ši­rok spek­tar na­ci­o­nal­nih ma­nji­na ko­je ču­va­ju i neguju svo­ju tra­di­ci­ju, pi­smo, je­zik, kul­tu­ru, obi­ča­je i ovo je­ste dan ži­vo­ta i ra­da, ko­ji­ma se svi mi za­jed­no po­no­si­mo jer je sim­bol jed­nog na­ro­da, ko­ji s na­ma svi­ma na ovim pro­sto­ri­ma ve­ko­vi­ma ži­vi – re­kla je Dra­ga­na Milošević. Na­ša je oba­ve­za i za­da­tak da očuva­mo to je­din­stvo i su­ži­vot na ovim pro­sto­ri­ma i za­to će Po­kra­jin­ska vla­da i re­sor­ni se­kre­ta­ri­jat uvek bi­ti do­stoj­ni part­ne­ri.

Svečanost je takođe obeležio i svečani defile fijakera, barjaktara, risara, kao i svečana misa u katoličkoj crkvi.

Dužijanca je izvorni običaj Bunjevaca, koji su pre više od 300 godina naselili ove prostore i Grad im danas svesrdno pomaže da nastave da neguju svoju kulturu i tradiciju, a otvaranjem „Bunjevačke kuže“ Bunjevci su dobili značajnu institucionalnu prodršku.

Izvor: Dunav NS

Ovaj sadržaj je deo medijskog projekta koje je podržao Grad Novi Sad.Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.