DUNAV INFO

Aktuelna dešavanja u Vojvodini

Упознајмо се са врстама отпада

Отпад је материјал или производ који више није користан и који је спреман за одбацивање,
рециклирање или обрађивање. Отпад може бити различите врсте и имати различите степене
опасности за животну средину и људско здравље.

Постоје различите категоризације отпада, а неке од најчешћих су:

Комунални отпад: Ово је отпад који настаје у домаћинствима и малим предузећима.
Укључује ствари као што су храна, папир, пластика, метал и сл.

Опасни отпад: Овде су укључени материјали који могу представљати опасност за здравље
или животну средину, као што су хемикалије, батерије, фарбе и сл.

Рециклирани отпад: Ово су материјали који могу бити прерадени и поново искоришћени,
као што су пластичне боце, папир, стакло и сл.

Биолошки отпад: Ово укључује органске материјале који се могу раскомпостити, као што су
остаци хране или биљни остаци.

Електронски отпад (е-отпад): То су стари електронски уређаји као што су компјутери,
телефони и електронска опрема.

Многе земље имају законске и регулативне мере које уређују обрађивање и одбацивање
различитих типова отпада са циљем минимизације штетних утицаја на животну средину и
људско здравље.

Извор: Дунав НС