DUNAV INFO

Aktuelna dešavanja u Vojvodini

ОД ДАНАС СТАРТУЈЕ Е-АГРАР

Пољопривредни произвођачи су могли од 16.01.2023., уколико нису раније,  да у поштама широм Србије узму параметре за свој еИД број што представља први корак за приступ платформи еАграр.

Како би добили свој еИД, што је заправо идентификациони лични број, пољопривредници који поседују паметне мобилне телефоне треба да оду на шалтер поште и бесплатно преузму електронски идентитет (еИД). Они пољопривредници који не поседују паметне мобилне телефоне треба да у МУП-у изваде квалификовани електронски сертификат (КЕС), који у електронској размени података замењује потпис неке особе.


Нови информациони систем еАграр који ће са радом почети на пролеће 2023. године, уводи се у циљу модернизације и убрзања процеса уписа података, промене података у Регистру пољопривредних газдинстава (РПГ), као и одобравања и исплате подстицаја у пољопривреди.

еАграр ће омогућити:

  • онлине регистрацију пољопривредних газдинстава (ПГ);
  • приступ и управљење подацима о свом ПГ преко портала на дневном нивоу од стране пољопривредника (измене податка, брисање ПГ);
  • онлине подношење захтева за упис, измене и брисање података из РПГ-а и захтева за подстицаје у пољопривреди;
  • уштеду времена код обраде захтева услед увођења аутоматске провере формалних услова захтева, као и електронске обраде захтева;
  • брже одобравање подстицаја, бржу исплату;
  • смањење могућности грешке при подношењу и обради захтева, као и убрзање обраде захтева услед увезивања релевантних регистара;
  • укидање потребе за штампањем и архивирањем папирне документације;
  • омогућиће ефикасније извештавање, праћење статистике подстицаја и већи степен контроле.

Законодавни оквир за увођење еАграра створен је изменама и допунама Закона у пољопривреди и руралном развоју крајем 2021. године. 

Регистар и процедуре везане за РПГ и одобравање подстицаја формулисане су 2004. године, те су многа технолошка, софтверска, али и процедурална решења застарела.

Процедура је била компликована због чега су одобравање и исплата подстицаја каснили.

Тако је на пример за упис у РПГ било потребно отићи на минимум 4 „шалтера“ и попунити 89 података на 8 различитих образаца/прилога, од чега су се бројни подаци уносили више пута.  Процењено је да је било потребно одвојити 4.5 сати за припрему и подношење захтева и 1320 динара на име такси, провизија и за штампање документације.

Обрађивачи су били у обавези да за сваки захтев ручно провере сваки појединачни податак упоређујући податке из захтева и доказну документацију, користе 3 различите апликације у обради захтева и штампају документацију и архивирају велики број папира. Губило се пуно времена у достави папирних захтева и решења.