DUNAV INFO

Aktuelna dešavanja u Vojvodini

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Градска пореска управа Града Новог Сада, обавештава обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица, да 14. фебруара 2023. године, доспева прва рата за уплату годишњег пореза на имовину за 2023. годину.Порески обвезници прву рату пореза на имовину плаћају у висини последње рате из решења за 2022. годину.

Решења са утврђеним обавезама по основу пореза на имовину за 2023. годину, ове као и претходних година порески обвезници на кућне адресе добиће заједно са уплатницама.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата која на данашњи дан износи 15,25%, а истовремено, таквим одговорним односом према законским роковима за плаћање пореза, заједно доприносимо бржем и квалитетнијем развоју нашег Града.