DUNAV INFO

Aktuelna dešavanja u Vojvodini

ГРАД НОВИ САД ДОБИО ПРИЗНАЊЕ ЗА ДОПРИНОС БОЉЕМ УПРАВЉАЊУ СТАКЛЕНОМ АМБАЛАЖОМ

На завршној конферецији пројекта „Управљање стакленом амбалажом на Западном Балкану“ која је одржана у Београду, Град Нови Сад је због изузетно добрих резултата добио признање за допринос бољем управљању стакленом амбалажом на Западном Балкану.

Град Нови Сад је у децембру 2021. године потписао Меморандум о разумевању са Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Отворени регионални фонд за Југоисточну Европу – Модернизација општинских услуга, НАЛЕД – Регионални технички секретаријат мреже за повољно пословно окружење у Југоисточној Европи и Секопак д.о.о. Београд – Друштво за поступање са амбалажним отпадом, а у циљу реализације пројекта „Управљање стакленом амбалажом на Западном Балкану“.

Овај пројекат усмерен је на остваривање заједничког циља потписница, а то је унапређење сакупљања и адекватни третман стаклене амбалаже, развијање бизнис модела применљивог за Град Нови Сад, као и промовисање значаја примарне селекције, рециклаже и користи које такви процеси имају за здравље људи и очување животне средине.

Један од циљева Пројекта је и формирање сакупљачке мреже за стаклену амбалажу кроз постављање одговарајућих контејнера који су обезбеђени у оквиру овог пројекта. На територији Града Новог Сада до сада је постављено 143 контејнера „звона“ за прикупљање стаклене амбалаже у центру, на Лиману 1,2,3 и 4 и на Новом насељу, а планира се постављање још „звона“ и у осталим деловима града.

Грађани Новог Сада су, у периоду од маја до октобра, одвојили 31.480 kg стаклене амбалаже кроз ове наменске контејнере, а приметан је раст количина из месеца у месец. У мају је сакупљено 2.350 kg амбалажног отпада, док је у септембру сакупљено 9.660 kg, што показује спремост грађана да учествују у акцији рециклаже стакла.

Редукција отпада и рециклирање су примарни начини за смањење зависности од одлагања отпада и необновљивих ресурса. Иако ће увек постојати потреба за одлагањем отпада, добро планирани и промовисани програми за редукцију и рециклирање отпада могу значајно да смање количине отпада који мора да се одлаже на депонију.